eBayar

Portal Pembayaran Atas Talian Kerajaan Negeri Pulau Pinang

Jabatan/ Agensi

Jabatan/ Agensi Negeri yang menggunakan eBayar sebagai platform pembayaran

Pejabat Tanah dan Galian
Pulau Pinang

Cukai Tanah/Petak PTG

Majlis Bandaraya Seberang Perai

Cukai Taksiran MBSP

Majlis Bandaraya Pulau Pinang

Cukai Taksiran MBPP

SUK Pulau Pinang


ePinjaman Penuntut

Pejabat SUK Pulau Pinang

Pejabat Tanah dan Galian Pulau Pinang

Jabatan Kewangan Negeri Pulau Pinang

Majlis Bandaraya Seberang Perai

Majlis Bandaraya Pulau Pinang

Penang Digital Library

PLANMalaysia@Pulau Pinang

Penang Future Foundation